AUDYT PPOŻ

 • analiza i ocenę warunków przeciwpożarowych 
 • opracowanie wykazu działań korygujących 
 • porady, konsultacje oraz doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIA PPOŻ

 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • pokaz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

DOKUMENTACJA Z ZAKRESU  BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • opracowywanie procedur,
 • opracowywanie planów ewakuacyjnych,
 • próbna ewakuacja obiektów,
 • plan oznakowania obiektu znakami ewakuacyjnymi oraz znakami bezpieczeństwa

PRZEGLĄDY I LEGALIZACJE SPRZĘTU

 • konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego
 • przegląd klap dymowych