SZKOLENIA PPOŻ

Szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Pokaz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego