AUDYT PPOŻ

Analiza i ocena warunków w odniesieniu do przepisów ochrony przeciwpożarowej

Opracowanie wykazu działań korygujących 

Porady, konsultacje oraz doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej