STAŁY NADZÓR

Doradztwo prawne i techniczne z zakresu BHP

Prowadzenie dokumentacji BHP

Udział w realizacji wewnętrznych instrukcji, regulaminów oraz zarządzeń

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej BHP

Ocena ryzyka zawodowego

Pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów PIP, PIS