OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego (PN-18002, Risk Score, JSA, PHA, metoda Pięciu kroków).