AUDYT BHP

 • analiza i ocenę stanu bhp w firmie
 • opracowanie wykazu  działań korygujących i zapobiegawczych

STAŁY NADZÓR

 • doradztwo prawne i techniczne z zakresu BHP
 • prowadzenie dokumentacji BHP
 • udział w realizacji wewnętrznych instrukcji, regulaminów oraz zarządzeń
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej BHP
 • ocena ryzyka zawodowego
 • pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów PIP, PIS 

SZKOLENIA

 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
 • pracodawców oraz kadry kierowniczej

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

 • sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego (PN-18002, Risk Score, JSA, PHA, Pięciu kroków)

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji powypadkowej

INSTRUKCJE BHP