BHP / PPOŻ

Firma  SDS Service to kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Wspomagamy małe i średnie firmy w wypełnieniu obowiązków prawnych jak również w realnej poprawie bezpieczeństwa pracowników.

Ofertę obsługi BHP kierujemy do przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają w swoich firmach Specjalisty ds. bhp bądź potrzebują dodatkowego wsparcia na zasadzie obsługi zewnętrznej.

Gwarantujemy Państwu prowadzenie wszelkich formalności związanych z BHP zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

AUDYT BHP

 • Analiza i ocena stanu bhp w firmie.
 • Opracowanie wykazu działań korygujących i pomoc w ich wdrożeniu

STAŁY NADZÓR

 • Doradztwo prawne i techniczne z zakresu BHP
 • Prowadzenie dokumentacji BHP
 • Udział w realizacji wewnętrznych instrukcji, regulaminów oraz zarządzeń
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów i zaleceń

SZKOLENIA

 • Pracowników administracyjno-biurowych,
 • Pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • Pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
 • Pracodawców oraz kadry kierowniczej
 • Organizacja szkoleń z innego zakresu wynikających z indywidualnych potrzeb klienta

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

 • Sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego (PN-18002, Risk Score, JSA, PHA, metoda Pięciu kroków)

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

 • Udział w dochodzeniach powypadkowych
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji powypadkowej

INSTRUKCJE BHP

 • Przygotowanie instrukcji BHP (procesów technologicznych, maszyn i urządzeń, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi)

AUDYT PPOŻ

 • Analiza i ocena warunków w odniesieniu do przepisów ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowanie wykazu działań korygujących 
 • Porady, konsultacje oraz doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIA PPOŻ

 • Szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Pokaz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

DOKUMENTACJA Z ZAKRESU  BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 • Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Tworzenie procedur
 • Opracowywanie planów ewakuacyjnych
 • Przeprowadzenie próbnej ewakuacji obiektu
 • Opracowanie planu oznakowania obiektu znakami ewakuacyjnymi oraz znakami bezpieczeństwa