Zgłoszenie wyrobów – SCIP

Zgłoszenie wyrobów zawierających substancje SVHC w stężeniu powyżej 0,1% do bazy danych SCIP

Obowiązek zgłaszania przez producentów, importerów oraz dystrybutorów wyrobów do bazy danych SCIP wchodzi w życie od stycznia 2021 r.

Podstawa prawna

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów