PIC

Audyt przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań rozporządzenia PIC,

Doradztwo w zakresie PIC,

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji eksportowej i importowej

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 649/2012 dotyczące wywozu  i przywozu niebezpiecznych chemikaliów