Instrukcje stanowiskowe

Opracowanie instrukcji stanowiskowych dla prac z użyciem środków chemicznych, z uwzględnieniem zagrożeń jakie stwarzają produkty dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych

Podstawa prawna

  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy