KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

  • BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE I DORADZTWO W ZAKRESIE OBROTU PRODUKTAMI CHEMICZNYMI
  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
  • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

SDS Service świadczy usługi z  zakresu bezpieczeństwa chemicznego ,bhp i ppoż., oferując 

  • doradztwo w zakresie regulacji chemicznych, bhp, ppoż
  • szkolenia
  • audyty 
  • realizację  wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania produktów chemicznych
  • stały nadzór nad zapewnieniem w firmie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny
  • wsparcie pracodawców w trakcie kontroli Państwowych organów kontrolnych oraz pomoc w wykonaniu nakazów pokontrolnych  

Oferta adresowana jest do wszystkich firm, które dążą do spełnienia wymagań przepisów prawa a jednocześnie chcą wdrożyć praktyczne rozwiązania prowadzące do poprawy bezpieczeństwa pracowników.

Naszym klientom zapewniamy indywidualne dopasowanie świadczonych usług w zależności od potrzeb i specyfiki działania firmy

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!