Zakres działalności

SDS Service świadczy usługi z  zakresu bezpieczeństwa chemicznego, bhp i ochrony przeciwpożarowej oferując:

  • doradztwo w zakresie regulacji chemicznych, przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej
  • szkolenia
  • audyty
  • realizację wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania produktów chemicznych
  • stały nadzór nad zapewnieniem w firmie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny
  • wsparcie pracodawców w trakcie kontroli Państwowych organów kontrolnych oraz pomoc w wykonaniu nakazów pokontrolnych

Naszym klientom zapewniamy indywidualne dopasowanie świadczonych usług w zależności od potrzeb i specyfiki działania firmy.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!